SP NR 1 W ŁOMŻY

Aktywna Tablica

 

AKTYWNA TABLICA - INFORMACJE O RZĄDOWYM PROGRAMIE

         W lipcu 2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, którego beneficjentami są szkoły podstawowe oraz szkoły za granicą.

        Przystępując do programu nasza szkoła otrzymała  wsparcie w wysokości 14 tys. zł na zakup pomocy dydaktycznych: dwóch tablic interaktywnych,  dwóch projektorów oraz dwóch zestawów nagłaśniających.

         Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

  1. rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
  2. kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
  3. rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
  4. wspieranie innowacyjnych metod pracy;
  5. wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

 

Więcej na temat programu można dowiedzieć się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

SCENARIUSZE LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM TIK:

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I ZERÓWKI:

1. Jesteśmy w Europie.pdf

FILM: Film o Unii Europejskiej

PYTANIA DO FILMU: POZNAJ UNIE EUROPEJSKĄ.pdf

POWITANIA: Powitania w różnych językach

QUIZ: Quiz o Unii Europejskiej.pdf

ZAGADKI: Zagadki o krajach Unii Europejskiej.pdf

2. Poznajemy zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.pdf

3. Prawa dzieci.pdf

4. Dzieci na świecie.pdf

 

HISTORIA:

1. Panstwo Karola Wielkiego.pdf

2. Mieszko I i chrzest Polski.pdf

 

JĘZYK POLSKI:

1. Uczucia w bialo-czerwonych barwach. Wladyslaw Belza Katechizm polskiego dziecka".pdf

 

JĘZYK ANGIELSKI:

1. Dni świateczne i uroczystosci w Zjednoczonym Królestwie i Stanach Zjednoczonych.pdf

ZAŁĄCZNIKI:

zalacznik_nr_1.pdf

zalacznik_nr_2.pdf

zalacznik_nr_3.pdf

zalacznik_nr_4.pdf

 

JĘZYK NIEMIECKI:

1. Was ist dein Lieblingsessen.pdf

 

GEOGRAFIA:

1. Zroznicowanie gleb w Polsce.pdf

ZAŁĄCZNIKI:

zal1 Gleby w Polsce.pdf

zal4 Galaz logiczna.pdf

zal5 Krzyzowka.pdf

2. Karpaty - mlode góry faldowe.pdf

ZAŁĄCZNIK:

Powstawanie gór fałdowych.mp4

Budowa geologiczna i rzeźba terenu Tatr Zachodnich.mp4

Tatry - krajobrazy.mp4

Klimat, strefy klimatyczno-roślinne i zwięrzeta w Tatrach.mp4

 

FIZYKA:

1. Otrzymywanie obrazów za pomocą soczewek.pdf

PREZENTACJA: Otrzymywanie obrazów za pomocą soczewek.pptx

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE:

1. Pilka reczna doskonalenie podan i chwytow pilki przepisy gry.pdf

 

GODZINA WYCHOWAWCZA:

1. Czy Internet jest bezpieczny? Cyberprzemoc.pdf

2. Uzaleznienia - jak się przed nimi ustrzec.doc.pdf

3. Czy zawsze muszę mówić TAK.pdf

4. Polubić siebie - pracujemy nad poziomem samoakceptacji.pdf

 

KORELACJA MIĘDZYPRZEDMIOTOWA:

1. Is is English or German? Ist es Englisch oder Duetsch?.pdf - JĘZYK ANGIELSKI I NIEMIECKI

ZAŁĄCZNIKI:

NAGRANIE.mp4

PREZENTACJA 1.ppt

PREZENTACJA 2.ppt

der Glas - glass.pdf

dzialania.pdf

rozsypanka.pdf

 

STRONY WWW - TIK:

DLA KAŻDEGO:

1. Portal wiedzy dla nauczycieli i uczniów: www.scholaris.pl

2. Gry, ćwiczenia interaktywne: learningapps.org

3. Strona umożliwiająca tworzenie testów: quizizz.com

4. Źródło wiedzy dla każdego: www.epodreczniki.pl

5. Kreator magicznych kwadratów, puzzli i innych łamigłówek (wersja angielska): www.worksheetworks.com

6. Edukacyjne gry dla klas 0 - 5: www.pisupisu.pl

7. Nowoczesny serwis edukacyjny: www.edukator.pl

8. Strona pozwalająca tworzyć i publikować interaktywne prezentacje: www.minstructor.pl

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:

1. Matematyka - ćwiczenia interaktywne: www.mathlearningcenter.org

 

JĘZYK POLSKI:

1. zbiór lektur, wierszy online: wolnelektury.pl

 

MATEMATYKA:

1. Tworzenie dynamicznych konstrukcji: www.geogebra.org

2. Zadania matematyczne z podziałem na klasy: www.matzoo.pl

3. Strona p. Joanny Palińskiej, zawierająca gry, sudoku i inne przydatne materiały: joanna.palinska.cal.pl

 

FIZYKA:

1. Symulacje komputerowe z fizyki: open.agh.edu.pl

2. e-Doświadczenia w fizyce: e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl

 

INNE

1. Język angielski - THE_UNITED_KINGDOM.ppt

 

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

BIOLOGIA (Joanna Marek) - Gry dydaktyczne sposobem na efektywne uczenie się.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomży
    ul. Reymonta 9, 18-400 Łomża
  • 086 218 44 39

Galeria